Stichting Cascade – www.stichtingcascade.nl

Ontwerp zonder titel (9)

Stichting Cascade

Over Cascade

Welkom op de site van stichting Cascade.

Onze Stichting Cascade

De Stichting Cascade is op 13 februari 2023 opgericht door enkele leden van de familie Smilde.  Onze missie is een bijdrage te leveren aan een duurzame verbetering in de leefsituatie van zoveel mogelijk mensen.

Het bestuur

De stichting kent twee organen; een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur bestaat uit 3 personen.

 • Marja den Ouden – Smilde voorzitter
 • Bert Smilde – penningmeester
 • Irene van Essen – Smilde secretaris

Het bestuur vergadert eens per 2 maanden. In een bestuursvergadering worden projecten beoordeeld. Daar valt de beslissing of de aanvraag van een project wordt gehonoreerd of afgewezen. Die beslissing is definitief en daarover kan niet in discussie worden gegaan. Het bestuur streeft optimale transparantie na. Op de website worden foto’s gepubliceerd van de projecten die worden ondersteund.

De Raad van Toezicht benoemt het bestuur. Zij houden toezicht op de werkzaamheden en uitvoering van het bestuur. Zij zien erop toe dat de middelen worden besteed conform de missie en doelstellingen van de stichting.

Waarom gekozen voor de naam Cascade

De familie Smilde heeft van jongs af iets met water. Onze vakanties brachten we voor een groot deel door op de Friese wateren, en die liefde voor het water hebben we nog steeds.

Water heeft een bijbelse betekenis: het ‘levende water’. Jezus zegt in Joh. 4:14 ‘maar wie het water drinkt dat Ik geef, zal nooit meer dorst krijgen’.

Christus’ woorden en daden hebben onze levensovertuiging gevormd. Water is onmisbaar, zonder water kunnen we niet leven, we hebben dagelijks water nodig. Het is een belangrijke bron voor ons bestaan als mens, en ook voor de dieren en planten.
 

We hebben de naam Cascade gekozen. Een cascade is een waterval die zich verdeeld in kleinere stroompjes. Het is een mooi beeld dat laat zien waar de stichting voor staat: de middelen die we hebben via kleinere stroompjes laten terugvloeien naar verschillende goede doelen in de maatschappij.

 

Doel

Het doel van onze stichting is bij te dragen aan projecten op het gebied van armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek, mensenrechten, en noodhulp.


Dat doet de stichting door organisaties financieel te steunen die projecten uitvoeren op dit gebied. 
We waarderen het positief als projecten worden gemotiveerd vanuit een christelijke levensbeschouwing, dit is echter geen voorwaarde. We baseren de ondersteuning op een goed projectplan dat doelen nastreeft waar we achter kunnen staan.

Criteria die de stichting hanteert

Wat wil de stichting ondersteunen:

 • Projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van levensomstandigheden
 • Duurzame initiatieven gericht op zelfredzaamheid van mensen
 • Projecten met duidelijke doelen voor de langere termijn
 • Kleine initiatieven gedreven door passie én werkelijkheidszin
 • Initiatieven gericht op recht en gerechtigheid

Wat past niet bij de missie van de stichting:

 • Stichtingen zonder ANBI status
 • Projecten van individuele mensen
 • Grote of kapitaalkrachtige stichtingen waarvoor wij het verschil niet kunnen maken
 • Projecten met een direct of indirect commercieel belang
 • Fondswerving van of voor anderen
 • Het dekken van tekorten op de begroting van een organisatie

Ons beleidsplan

U vind hier ons beleidsplan in PDF vorm. Klik hier om deze te openen.